science meet region 2022
Konference

SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

26. srpen 2022
pavilon Z Výstaviště České Budějovice, Husova 523/30

Poděkování za účast na konferenci SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE

Za organizátory konference děkujeme řečníkům za zajímavé příspěvky a účastníkům za pozornost. Děkujeme Ministerstvu zemědělství za podporu a udělení záštity ministra zemědělství, rovněž děkujeme Jihočeskému kraji za podporu a udělení záštity hejtmana Jihočeského kraje. Dále děkujeme partnerům za jejich pomoc s organizací konference. Jedná se o Regionální agrární komoru Jihočeského kraje, Fakultu zemědělskou a technologickou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, společnost Syngenta a Výstaviště České Budějovice a.s.

Fotografie z konference si můžete prohlédnout na tomto odkaze: https://drive.google.com/drive/folders/1eeLqfa3Zbd18rdvPPSsH7777clCT4V7J?usp=sharing

Prezentace jsou k dispozici zde: https://drive.google.com/drive/folders/1DS4H0rWYEdqbtFGaXMTEdNaMH_6K-jNf?usp=sharing

Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje pořádá pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby mezinárodní konferenci na téma „SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE“.

Konference se koná při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU během 48. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka a bude zahrnovat přednášky odborníků a diskuse na téma udržitelného zemědělství, digitalizace v zemědělství, kvality a bezpečnosti zemědělských produktů apod., prezentace univerzit, výzkumných center a firem nabízejících progresivní řešení v oblasti chytrého a udržitelného zemědělství.

Konference je součástí celoevropské iniciativy Společného výzkumného centra (DG Joint Research Centre) Evropského komise „Science meets Regions“, která si klade za cíl přispět k rozvoji strategických politických opatření založených na vědeckých poznatcích a podpořit pravidelnou spolupráci nejen mezi regionálními politiky a vědci, ale zapojit také podnikatelská sdružení a občany k vytvoření společné vize politických priorit a nástrojů potřebných k řešení budoucích výzev.


EnglishThe Regional Development Agency of South Bohemia, in cooperation with the Regional Chamber of Agriculture of the South Bohemian Region, is organizing an international conference "SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE" under the auspices of the Minister of Agriculture Zdeněk Nekula and the Governor of the South Bohemian Region Martin Kuba.

The conference is held on the occasion of the Czech Presidency of the Council of the European Union during the 48th International Exhibition Země živitelka. It will include expert lectures and discussions on topics such as sustainable agriculture, digitization in agriculture, quality and safety of agricultural products, etc., presentations of universities, research centres and companies offering progressive solutions in the field of smart and sustainable agriculture.

The conference is a part of the Science meets Regions project of the Joint Research Centre of the European Commission, which aims to contribute to the development of evidence-based strategic policies and to promote regular cooperation not only between regional politicians and scientists, but also to involve business associations and citizens to create a common vision of the political priorities and tools needed to address future challenges.

Program

8:00 — 9:00 Registrace
9:00 — 9:20 Zahájení konference
 • Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství České republiky
 • MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Úvodní slovo
 • Ing. Tomáš Cílek, Ph.D., Regionální rozvojová agentura jižních Čech
 • Ing. Mojmír Severin, Výstaviště České Budějovice a.s.
 • Elodie Thirion, Společné výzkumné středisko Evropské komise
9:20 — 11:00 Přednášky a panelová diskuze

Téma: Výzvy v současném zemědělství

 • RAK JK podporuje precizní zemědělství v regionu
  Ing. Hana Šťastná, Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK)
 • Umělá inteligence jako budoucnost zemědělství
  doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity
 • Biotechnologie jako jedna ze slibných perspektiv současného zemědělství
  prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity
 • Vývoj zemědělských půd v souvislosti s globální změnou klimatu a dalšími vlivy
  Jakub Houška, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

Moderovaná diskuze – moderátor Miroslav Mareš

11:00 — 11:30 Coffee break
11:30 — 13:00 Přednášky a panelová diskuze

Téma: Zemědělství 4.0

 • Zemědělství 4.0 na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity
  Ing. Luboš Smutný, Ph.D, Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity
 • Digitalizace zemědělství v praxi – výzvy a přínosy
  Ing. Lukáš Musil a Mgr. Matěj Pomahač, Agdata s.r.o.
 • Ullmanna – využití robotiky a umělé inteligence v zemědělství
  Martin Ullmann, rodinný technologický startup Ullmanna s.r.o.

Moderovaná diskuze – moderátor Miroslav Mareš

13:00 — 14:00 Oběd
14:00 — 15:30 Přednášky a panelová diskuze

Téma: Kvalita a bezpečnost zemědělských produktů

 • Přípravky na ochranu rostlin v současném regulatorním prostředí pohledem držitele registrací
  Ing. Jaroslav Martinek, Ph.D., Syngenta Czech s.r.o.
 • Nové trendy v rostlinné výrobě a kvalita zemědělských produktů
  doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D. a doc. Ing. Jana Pexová-Kalinová, Ph.D.,
  Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity
 • Geneticky upravené plodiny – přínosy a rizika pro udržitelné zemědělství
  Ing. Tomáš Kocábek, Ph.D., Biologické centrum AV ČR
 • Co nabízí NBT zemědělcům a spotřebitelům
  RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., Biotrin, z.s.

Moderovaná diskuze – moderátor Miroslav Mareš

15:30 - 16:30 Panelová diskuze

Téma: Perspektivy zemědělství

 • prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D., Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity
 • Jakub Houška, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Ing. Jaroslav Martinek, Ph.D., Syngenta Czech s.r.o.
 • Ing. Lukáš Musil, Agdata s.r.o.

Moderátor Miroslav Mareš

16:30 - 16:45 Závěrečná řeč
16:45 - 18:00 Závěr konference

Social dinner & Cocktail

Změna programu vyhrazena.

Řečníci

Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.
Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.
Ředitel Regionální rozvojové agentury jižních Čech
Ing. Hana Šťastná
Ing. Hana Šťastná
Ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje
MUDr. Martin Kuba
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje
Ing. Zdeněk Nekula
Ing. Zdeněk Nekula
ministr zemědělství České republiky
Ing. Mojmír Severin
Ing. Mojmír Severin
ředitel Výstaviště České Budějovice a.s.
Elodie Thirion
Elodie Thirion
koordinátor projektu Science meets Regions, Společné výzkumné středisko Evropské komise
Ing. Jaroslav Martinek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Martinek, Ph.D.
Head of CP Regulatory CZ & SK, Syngenta Czech s.r.o.
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Děkan Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
vedoucí Katedry genetiky a biotechnologií, Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ing. Luboš Smutný, Ph.D.
Ing. Luboš Smutný, Ph.D.
vedoucí Katedry techniky a kybernetiky, Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
vedoucí Katedry potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů, Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. Ing. Jana Pexová-Kalinová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Pexová-Kalinová, Ph.D.
odborný asistent na Katedře rostlinné výroby, Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jakub Houška, Ph.D.
Jakub Houška, Ph.D.
vedoucí Odboru ekologie krajiny ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Ing. Tomáš Kocábek, Ph.D.
Ing. Tomáš Kocábek, Ph.D.
vědecký pracovník Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc.
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc.
odborný poradce Biotrin, z.s.
Martin Ullmann
Martin Ullmann
Chief executive officer & co-founder, rodinný technologický startup Ullmanna
Ing. Lukáš Musil
Ing. Lukáš Musil
Jednatel Agdata s.r.o. a akreditovaný zástupce Ministerstva zemědělství
Mgr. Matěj Pomahač
Mgr. Matěj Pomahač
Obchodní zástupce Agdata s.r.o.
Miroslav Mareš
Miroslav Mareš
moderátor

Registrace a info

Registrace

Z důvodu naplnění sálu byla registrace ukončena. Děkujeme za pochopení.

Lokalita a doprava

Ubytování

Pro vyhledání vhodného ubytování můžete využít tento portál: Budějce.cz – Turistický portál o Českých Budějovicích

Partneři

Pořadatelé

Partneři projektu

Konference je spolufinancována Evropskou unií, Ministerstvem zemědělství a Jihočeským krajem.

Kontakty

Veronika Kobližková
Veronika Kobližková
Zdeněk Hanzal
Zdeněk Hanzal